Katsastus

Venekatsastus on venekerhon valtuuttaman katsastajan suorittama pakollinen tarkastus Suomen Veneilyliiton, Suomen Purjehtijaliiton tai Suomen Navigaatioliiton jäsenseuran venerekisteriin merkittävälle tai merkitylle veneelle. Vakuutusyhtiöt myöntävät alennuksia katsastetun veneen vakuutusmaksuista.

Katsastus jakaantuu kahteen osaan. Viiden vuoden välein suoritetaan peruskatsastus (ns. runkokatsastus) ja vuoden välein vuosikatsastus (ns. varustekatsastus). Veneiden kaasuvarusteet eli lähinnä liedet, lämmittimet ja kylmävarusteet tarkastaa määräajoin valtuutettu asentaja ja tulensammuttimet tehtävään valtuutettu tarkastaja.

Katsastajat kouluttaa Suomen Purjehtijaliitto; lisenssi on kerrallaan voimassa neljä vuotta ja uusiminen edellyttää täydennyskoulutusta.

Huom! Veneseuran perälippua saavat pitää vain vuosittain seuraan katsastetut veneet.

Katsastajien yhteystiedot.